Musikskolelederinternat i Nyborg den 20. januar 2017

Opfølgning på drøftelse om samarbejde mellem musik-/kulturskoler og Syddansk Musikkonservatorium i forbindelse med musikskolelederinternat i Nyborg f den 20. januar 2017

Praktik

I dag er musikskolepraktikken på SDMK bl.a. organiseret i faget ”pædagogik i praksis”, hvor de studerende introduceres til det pædagogiske arbejdsmarked. Senest var en flok studerende med Birgitte Momme i musikskolepraktik i uge 2, hvor de bla. besøgte Middelfart, Kolding og Haderslev. De studerende fremhævede særligt positivt de miljøer, hvor man med kolleger løste opgaver i fællesskab samt dialog med musikskoleledere.

Begge parter udtrykker ønske om, at konservatoriets musikskolepraktik udvides og udvikles i takt med musikskolernes forbedrede muligheder for at modtage studerende og konservatoriets nye modulstruktur, der indføres fra 2018. Forudsætninger for succes vil være, der afsættes dedikerede praktikperioder i konservatoriets planlægning, særlige praktikkorps på musikskolerne samt ressourcer til vejledning/modtagelse af studerende.
Konservatoriet har netop på baggrund af mødet nedsat en lille taskforce, der udarbejder et pilotkoncept i 2017-18. Udviklingen følges i ”Musikpædagogisk forum”.

Efteruddannelse

Musikkonservatoriernes kommende aftagerundersøgelse blandt musikskolerne viser et massivt behov for efteruddannelsesmuligheder i tværprofessionelt arbejde, holdfagspædagogik og klasserumsledelse i forbindelse med den åbne folkeskole.
Men hvorfor ser vi så ikke flere deltagere i konservatoriets kurser/efteruddannelse?

Udsnit af konservatoriets nuværende pædagogiske efteruddannelser:
• Musikpædagogisk Inspirationskursus (pt. seks deltagere)
• Diplommodul musikdidaktiske færdigheder i samarbejde med UC Syd (ej oprettet pga. for få tilmeldinger)
• Master i kreativ musikformidling (pt. tre studerende)
• Master i grundlæggende musikformidling (pt. Ingen studerende)
• Master i sangpædagogik for unge stemmer (afventer akkreditering)

Diskussion af, hvorledes efteruddannelse kan organiseres i den daglige praksis.
Hvem skal dække uddannelseshul i folkeskolen/den åbne skole?

Videndeling

Det er afgørende vigtigt, at konservatoriet og musik/kulturskolerne opretholder en tæt dialog.
Det nyligt afholdte fælles lærermøde på Fyn havde deltagelse af 12 undervisere fra konservatoriet.
Det besluttedes, at musikpædagogisk forum på Fyn og Sydjylland fremover organiseres i et fælles forum. SDMK er fortsat tovholder og konstituerer en ny gruppe med repræsentation fra hele området.
Musik/kulturskolerne har indbyrdes aftalt en fælles kursusuge 1 i 2018. SDMK vil i den forbindelse tilbyde sig som samarbejdspartner om en musikpædagogisk konference i Syddanmark mhp. at præsentere og dele ny viden om musikpædagogiske temaer, talentarbejde etc. Martin Gade og Lars Konrad Mortensen holder kontakt herom.

Talentudvikling

MGK træf, Talentcamps i Vest er eksempler på regionale talentarbejder i samarbejde mellem musikskole. MGK og konservatoriet mv.
Opfordring til videreudvikling med inspiration i andre europæiske regioner af sammenlignelig størrelse. Fx Barratt Due Unge Talenter i Bergen (i samarbejde med Bergen Kulturskole, Grieg Akademiet) http://www.barrattdue.no/nor/unge_talenter/bergen/