Syddansk Musikpædagogisk Forum er et samarbejdsinitiativ, som har til formål at understøtte det tværinstitutionelle musikpædagogiske samarbejde i Region Syddanmark, styrke det musikalske økosystem og højne det musikpædagogiske arbejde på alle niveauer.

Formål

Syddansk Musikpædagogisk Forum skal:

  • Styrke det musikpædagogiske arbejde i Danmark
  • Styrke det musikalske økosystem
  • Sikre fastholdelse af elever mellem de forskellige trin i økosystemet
  • Sikre en rød tråd gennem musiktilbud og –undervisning. Fra børnehave- til konservatoriestadiet
  • Styrke allerede eksisterende samarbejder mellem konservatorium, musikskoler og folkeskoler
  • Anspore til og sikre øget samarbejde og dialog mellem konservatorium, musikskoler og folkeskoler
  • Skabe en ramme for kollegial sparring på tværs af institutionerne

Målgruppe

Det regionale musikpædagogiske forum henvender sig til undervisere og ledere på alle trin af det musikpædagogiske økosystem i hele Region Syddanmark – dog primært fra konservatorier og musikskoler. Endvidere vil Syddansk Musikkonservatoriums studerende blive inviteret til at deltage i aktiviteterne som led i det overordnede musikpædagogiske fokus på SDMK’s uddannelser.

Indhold

Det musikpædagogiske forum består af en intern styregruppe på SDMK og repræsentanter fra regionens øvrige musikuddannelser og musikskoler. Der afholdes regionale dialog- og samarbejdsmøder samt konferencer med oplæg fra førende internationale kapaciteter på området, workshops og mulighed for videndeling.